מדור תרבות


מדור תרבות אחראי על ארגון פעילויות הווי וחברה לסטודנטים בפקולטה, ארגון פעילויות התנדבותיות לסטודנטים בפקולטה ושיתוף פעולה עם הגזבר בנושא גיוס כספים לאירועים במסגרת המדור.

ראש מדור תרבות 2016:

בתאל מוריה


טוען
shadow