מדור אקדמי

מדור אקדמי אחראי על ייצוג כלל הסטודנטים בפקולטה, במישור האקדמי, מול מוסדות הפקולטה, טיפול בתלונות טכניות הנוגעת לענייני הפקולטה,  שיתוף הפעולה עם חברות מסחריות העוסקות בתחומים המשפטיים,  ארגון פעילויות אקדמיות בפקולטה ומחוצה לה ושיתוף הפעולה עם הגזבר בנושא גיוס כספים לאירועים במסגרת מדורו.

ראש מדור אקדמי 2016:

מתי מאיר

 

טוען
shadow