מזכ"ל המועצה

תיאור התפקיד:

מזכ"ל המועצה אחראי על ארגון ישיבות המועצה, על כתיבת הפרוטוקול לישיבות המועצה והאסיפה הכללית, על יישום תקנון המועצה ועל עמידה בכללי מנהל תקין.

מזכ"ל המועצה 2018: 

אור כהן

טוען
shadow