סגן יושב ראש המועצה

    תיאור התפקיד: הסיו"ר משמש כממלא מקום היו"ר בהיעדרו, אחראי על ועדת הבחירות - מהבחינה הטכנית -  ואחראי על פעילויות המדורים השוטפת.
    הערות: ליו"ר ממונים שני סגנים.

סגני יו"ר המועצה 2016:

משכית רוטנשטרייך

יאיר טייטלבאום


טוען
shadow