מדור קשרי חוץ

מדור קשרי חוץ אחראי על יחסי הגומלין עם גורמים חוץ פקולטטיביים ובניהם - לשכת עורכי הדין בישראל, הפקולטות למשפטים בישראל ואגודת הסטודנטים באוניברסיטה. ראש המדור משמש כנציג המועצה בארגון מועצות הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות ואחראי על שיתוף הפעולה עם הגזבר בנושא גיוס כספים לאירועים במסגרת מדורו.

ראש מדור קשרי חוץ 2016:

אילנה ספיר


טוען
shadow