חברות בקשיים
      הצג הכל  


מרצהשנהסוגשם הקובץשם השולחדווח
ד"ר שלמה נסתשע"ח (2018)פתרון מבחן מועד אמחברת בחינה מועד א'' בציון 94שירן איוביתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ח (2018)פתרון מבחן מועד אמחברת בחינה מועד א'' בציון 98אוריאל ריזלתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אפתרון מבחן מועד א תשע"ו בציון 94ליאת מייזלישתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אפתרון מבחן מועד א'' בציון 97 תשע"ומתי מאירתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אמועד א'' תשע"ו - ציון 94בקי פורמןתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ה (2015) מחברת קורס מצטברתמחברת קורס חברות בקשיים ד"ר שלמה נסשני מנשרוב תקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) מבחן מועד במועד ב'' תשע"ד - פתרון בציון 96מיכאל אטינגןתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) מבחן מועד בתשע"ד - מועד ב'' + פתרון בציון 96- דניאל צ''מסידניאל צ''מסי תקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014)פתרון מבחן מועד אחברות בקשיים- פתרון מבחן מועד א''- ציון 99 (מופיע כ-91 בשל טעות חישוב)הדר יצחקתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) פתרון מבחן מועד במחברת בחינה מועד ב'' ציון 93-רחלי הכטרחלי הכטתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ג (2013)מבחן מועד במועד ב'' 2013 חברות בקשיים ציון 94- משה בן דרורמשה בן דרורתקלה


טוען
shadow