חברות בקשיים
      הצג הכל  


מרצהשנהסוגשם הקובץשם השולחדווח
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אפתרון מבחן מועד א תשע"ו בציון 94ליאת מייזלישתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אפתרון מבחן מועד א'' בציון 97 תשע"ומתי מאירתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ו (2016)פתרון מבחן מועד אמועד א'' תשע"ו - ציון 94בקי פורמןתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ה (2015) מחברת קורס מצטברתמחברת קורס חברות בקשיים ד"ר שלמה נסשני מנשרוב תקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) מבחן מועד במועד ב'' תשע"ד - פתרון בציון 96מיכאל אטינגןתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) מבחן מועד בתשע"ד - מועד ב'' + פתרון בציון 96- דניאל צ''מסידניאל צ''מסי תקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014)פתרון מבחן מועד אחברות בקשיים- פתרון מבחן מועד א''- ציון 99 (מופיע כ-91 בשל טעות חישוב)הדר יצחקתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ד (2014) פתרון מבחן מועד במחברת בחינה מועד ב'' ציון 93-רחלי הכטרחלי הכטתקלה
ד"ר שלמה נסתשע"ג (2013)מבחן מועד במועד ב'' 2013 חברות בקשיים ציון 94- משה בן דרורמשה בן דרורתקלה


טוען
shadow