סוגיות במיסוי מקרקעין
      הצג הכל  


מרצהשנהסוגשם הקובץשם השולחדווח
ד"ר אבי בל ועו"ד יהודה ריסקיןתשע"ג (2013)פתרון מבחן מועד אמחברת בחינה סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייןמור יצחקתקלה
ד"ר אבי בל ועו"ד יהודה ריסקיןתשע"א (2011)מבחן מועד אמועד א''- סוגיות במיסוי מקרקעיןכלליתקלה


טוען
shadow