צרכנות
      הצג הכל  


מרצהשנהסוגשם הקובץשם השולחדווח
 תשע"ב (2012)מבחן מועד במבחן מועד ב''עולם המשפטתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ד (2014) סיכומי הכנה למבחןמחברת בחינה צרכנותנופר אהרוןתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ג (2013)סיכומי הכנה למבחןמחברת הכנה לבחינה תשע"גקרן מרגליתתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ג (2013)סיכומי הכנה למבחןמחברת הכנה לבחינה תשע"גחמוטל פזתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ג (2013)פתרון מבחן מועד בפתרון מועד ב תשע"ג ציון 95עופר פילהברתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ג (2013)פתרון מבחן מועד בפתרון מועד ב תשע"ג ציון 90מעיין חייםתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ב (2012)פתרון מבחן מועד בפתרון מועד ב תשע"ב ציון 95עופר בן דייןתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ב (2012)פתרון מבחן מועד בפתרון מועד ב תשע"ב ציון 100משה בן דרורתקלה
ד"ר אורנה דויטשתשע"ב (2012)פתרון מבחן מועד בפתרון מועד ב תשע"ב ציון 95אנונימיתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)מבחן מועד אטופס בחינה מועד א תש"עכלליתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברת תש"עיפעת מרוםתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברת תש"עסאלי גורליקתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברת תש"עמשה וילינגרתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)פתרון מבחן מועד אפתרון רשמי מועד א תש"עכלליתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)פתרון מבחן מועד אפתרון מועד א תש"ע ציון 100אנונימיתקלה
ד"ר אורנה דויטשתש"ע (2010)פתרון מבחן מועד אפתרון מועד א תש"ע ציון 100דודי יעקבתקלה


טוען
shadow