תורת השפיטה ההלכתית
      הצג הכל  


מרצהשנהסוגשם הקובץשם השולחדווח
 תשע"ח (2018)פתרון מבחן מועד אמחברת בחינה מועד א'''' בציון 86אנונימיתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"ג (2013)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתמירי ביטוןתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"ב (2012)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתאנה בלביצקיתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"א (2011)מבחן מועד אמבחן מועד א''אנונימיתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"א (2011)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתאנונימיתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"א (2011)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתליטלתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"א (2011)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתטליה טאוב וטלי גרינברגתקלה
ד"ר חיים שפיראתשע"א (2011)מחברת קורס מצטברתמחברת קורס מצטברתמירב הירשתקלה


טוען
shadow