דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון בציון 92
שם המעלה: אליה חדאסי
מספדר ייחודי : 104
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow