דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: המהפכה החוקתית, תיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה
שם המעלה: אנונימי
מספדר ייחודי : 1169
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow