דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: הפסיקה בדבר המעמד והתוכן של תקנון הכנסת, והשלכותיה- פרופ בן-דור
שם המעלה: ערן בן עזרא
מספדר ייחודי : 1170
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow