דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: סיכומי פסיקה- סדרי עבודת הכנסת וביקורת שיפוטית
שם המעלה: שרית סגל
מספדר ייחודי : 1191
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow