דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: סיכומי פסיקה ומאמרים בנושא זכויות יסוד
שם המעלה: לבנת
מספדר ייחודי : 1209
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow