דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: תקנות שעת חירום- בגץ 6971 98 פריצקי נ'' ממשלת ישראל
שם המעלה: אנונימי
מספדר ייחודי : 1225
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow