דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תש"ע ציון 96- רפי סלמה
שם המעלה: רפי סלמה
מספדר ייחודי : 1326
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow