דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תש"ע ציון 99-אביעד בדנר
שם המעלה: אביעד בדנר
מספדר ייחודי : 1328
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow