דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון בציון 93
שם המעלה: ירון דרוקרש
מספדר ייחודי : 150
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow