דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון א/2012/אלברשטיין מיכל
שם המעלה: אנה קרנץ
מספדר ייחודי : 156
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow