דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' בציון 90
שם המעלה: נעה יוסף
מספדר ייחודי : 1713
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow