דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד ב בציון 94
שם המעלה: שירה חיראק
מספדר ייחודי : 1717
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow