דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' בציון 95
שם המעלה: עמיחי מרקס
מספדר ייחודי : 1721
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow