דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א תשע"ב- ציון 91
שם המעלה: יובל יעקובי
מספדר ייחודי : 1854
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow