דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מבחן מועד ב תשע"ג בציון 90
שם המעלה: ניקולאי איבנוב
מספדר ייחודי : 2268
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow