דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון עבודה תשע"ג - ציון 90
שם המעלה: יהונתן בן חור
מספדר ייחודי : 230
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow