דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א תשע"ד בציון 92 (אנונימי)
שם המעלה: טל אלון
מספדר ייחודי : 2420
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow