דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תשע"ה בציון 97
שם המעלה: דניאל שטאובר
מספדר ייחודי : 2719
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow