דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד ב תשע"ה - ציון 98 [84+14]
שם המעלה: יצחק כהן
מספדר ייחודי : 2747
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow