דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד ב'' תשע"ה בציון 96
שם המעלה: אסתר פיי שכטר
מספדר ייחודי : 2918
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow