דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד ב'' תשע"ד בציון 92
שם המעלה: אסתר פיי שכטר
מספדר ייחודי : 2920
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow