דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תשע"ה בציון 93
שם המעלה: אנונימי
מספדר ייחודי : 2926
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow