דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תשע"ה בציון 88
שם המעלה: אנונימי
מספדר ייחודי : 2927
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow