דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' - ציון 95 - יצחק כהן
שם המעלה: יצחק כהן
מספדר ייחודי : 3179
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow