דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: מחברת קורס- עסקאות בנכסים מופשטים - טל אלון
שם המעלה: טל אלון
מספדר ייחודי : 3290
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow