דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' תשע"ז בציון 96
שם המעלה: טליה
מספדר ייחודי : 3364
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow