דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד ב' בראיות- 2010- ציון 88- ליאור עיני- מרצה ד"ר מודריק
שם המעלה: ליאור עיני
מספדר ייחודי : 360
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow