דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: תרגיל - תקנת שוק
שם המעלה: עולם המשפט
מספדר ייחודי : 418
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow