דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון בציון 94 - אלעד סירקיס
שם המעלה: עולם המשפט
מספדר ייחודי : 467
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow