דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: תורת המשחקים מחברת תשסז
שם המעלה: משואה
מספדר ייחודי : 514
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow