דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' בציון 91
שם המעלה: דנה בבין
מספדר ייחודי : 592
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow