דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' בציון 90
שם המעלה: מלכיאל חדד
מספדר ייחודי : 878
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow