דווח על שגיאה בקובץ
שם הקובץ: פתרון מועד א'' בציון 87
שם המעלה: ליאור מוזס
מספדר ייחודי : 893
תיאור הבעיה:
שם:  
דואר אלקטוני:   
טלפון:
הערות נוספות:  

שלח
טוען
shadow