מדע הנתונים למשפטנים

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה