המאגר

מקצועות בחירה

שם הקורס
אסטרטגיות לשינוי חברתי בנושאי דת ומדינה בישראל
ביקורת פמיניסטית של המשפט
גבולות השוק
דיני חינוך
דיני חקיקה
דיני ירושה
דיני מכרזים
דיני מלחמה
דיני נזיקין בתא המשפחתי
דיני עבודה
דיני קניין – תיאוריה ומעשה
דיני תכנון ובנייה
דת ומדינה בישראל – סוגיות נבחרות
הדין המשמעתי
היסטוריה ותיאוריה של המשפט הפלילי הבינלאומי
המדינה כבעל דין במשפט האזרחי
הסכסוך הערבי-ישראלי
הענישה הפלילית
הרשות המבצעת – בין הלכה למעשה
התנסות בליטיגציה אזרחית
זכויות חשודים ונאשמים במשפט הפלילי
זכויות יוצרים במשפט הבינלאומי וההשוואתי
חברות בקשיים
חדלות פרעון
יישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה ופרקטיקה
ליטיגציה אזרחית וכלכלית במשפט הפלילי
מבוא לקניין רוחני
מבוא למשפט ומדיניות סביבתית
מדע הנתונים למשפטנים
מיומנויות ייצוג לקוחות במו"מ ובהליכי גישור
מיסוי תאגידים
משפט בינלאומי בעידן הגלובליזציה ועליית הפופוליזם
משפט בינלאומי פלילי
משפט בינלאומי פרטי
משפט וחברה
משפט וטכנולוגיה
משפט ורווחה
משפט מוסלמי
משפט מינהלי
משפט פלילי – הלכה למעשה
נפגעי עבירה: היבטים משפטיים וטיפוליים
סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה
סחר בינלאומי
עשיית עושר ולא במשפט
צדק צהוב – התנהלות תקשורתית מול הזירה המשפטית בישראל
רב תרבותיות וזכויות מיעוטים
רגולציה וסביבה: מאסדרה מדינתית לאחריות תאגידית
רגולציה סביבתית GIS
רגולציה סביבתית בתעשייה
רשתות ומורכבות בעולם האמיתי
שיטות מחקר איכותניות למשפטנים
תובענות ייצוגיות
תורת המשחקים
תרופות במשפט פרטי
משפט ורגשות
אחריות פלילית - לחשוב מחדש על מושגי יסוד
משפט ותקשורת - לשון הרע והגנת הפרטיות
גופים ונושאי משרה דו מהותיים
כשרות משפטית של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית
משפט וכלכלה
המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות
ילדים במשפט
משפט סביבתי

סדנאות (שנה ג')

סמינריונים