מיומנויות ייצוג לקוחות במו"מ ובהליכי גישור

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה