נפגעי עבירה: היבטים משפטיים וטיפוליים

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
פרופ' דנציג-רוזנברג הדרעבודה202393ארנסט איתן איבניצקי וניצן חן קימלמןלחץ כאן להורדה
פרופ' דנציג-רוזנברג הדרעבודת אמצע2023100ארנסט איתן איבניצקילחץ כאן להורדה