רגולציה וסביבה: מאסדרה מדינתית לאחריות תאגידית

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
פרופ' אורן פרזמחברת קורס מצטברת2019עינת קורמןלחץ כאן להורדה