גופים ונושאי משרה דו מהותיים

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר אסף הראלסיכומי פסיקה ומאמרים2021צבי פישמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אסף הראלמחברת קורס2021שיאל צ'רקנסקילחץ כאן להורדה