דת ודין: על הפנים הדתיות של ההלכה

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה