הסכסוך הערבי-ישראלי

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
פרופסור אבי בלמחברת קורס מצטברת2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה